Menu Zamknij

Ogromny sukces – 7% do 73% uszczerbku. 9.000zł dopłata – 95.000zł. Walka o 600.000zł

rehablitacja

Ogromny Sukces Prawników Kancelarii VOX VERITAS

SYTUACJA KLIENTA PRZED UMOWĄ Z VOX VERITAS ODSZKODOWANIA

Pan Ludwik uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu – potrącenie na pasach . W wyniku wypadku doznał poważnych uszkodzeń ciała a jego stan był bardzo poważny bez rokowania na przeżycie. Lekarze jednak dokonali Cudu i uratowali życie Poszkodowanego. Czas po wyjściu ze szpitala upłynął jednak nie tak jak powinien.  Błędy  lekarskie i błędy pełnomocnika oraz nie odpowiednie leczenie spowodowało u Klienta trwały przykurcz mięśni czego efektem jest poruszanie na wózku. W tym konkretnym przypadku należało zgłosić jak  najszybciej do prywatnej placówki rehabilitacji celem zastosowania nowoczesnych technik rehabilitacji. Można też było skorzystać z naszej pomocy poprzez markę VOX VERITAS rehabilitacja. Niestety Klienta nikt nie poinformował o możliwości bezpłatnej rehabilitacji .  Efektem tego jest unieruchomienie Poszkodowanego na wózku inwalidzkim z powodu braku  odpowiedniej rehabilitacji zaraz po Szpitalu.  Poprzedni pełnomocnik popełnił błąd zgłaszając sprawę do PZU dopiero po roku czasu od wypadku i nie uwzględnił wszystkich świadczeń jak : zabezpieczenie środków na bezpłatną rehabilitację, renta , dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb, opinie biegłych celem dużego odszkodowania.

 

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA OSOBOWEGO ZARAZ PO WYPADKU JEST BARDZO WAŻNE

Klienci często nie wiedzą ,że sprawę cywilną można toczyć równoległe ze sprawą karną. Tak było w tym przypadku. Im wcześniej zgłoszone roszczenie , tym lesza diagnoza urazów i możliwości nowoczesnej rehabilitacji. Nie musi zapaść wyrok Sądu Karnego , aby odszkodowanie było wypłacane. Opinie biegłych , z których korzystamy pozwalają uchwycić zaraz po wypadku największy moment urazu – a to przekłada się na wysokość kwoty odszkodowania.

PODPISANIE UMOWY Z VOX VERITAS

Poszkodowany nie zastanawiał się długo by podpisać z nami umowę . Zostaliśmy poleceni przez innego poszkodowanego. Zabraliśmy  się natychmiast za profesjonalną obsługę i pomoc Poszkodowanemu – tak by zaczął chodzić a środki finansowe pomogły w bieżących potrzebach .  To co uczyniliśmy w tej konkretnej sprawie i co robimy w podobnych :

 1. Profesjonalne opisy cierpień fizycznych i psychicznych .
 2. Profesjonalne opisy sytuacji opieki osób trzecich – żona.
 3. Przetransportowanie  Poszkodowanego do Nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacyjnego  AMED Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji – celem przebadania i poznania powodów niechodzenia (wykrycie przyczyn – przełomowy moment )
 4. Przebadanie przez biegłych Sądowych  : rehabilitacji , ortopedii , psychologii celem wywalczenia większej kwoty odszkodowania
 5. Liczne konsultacje Lekarskie celem  znalezienia lekarza , który by się podjął operacji (Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej  w Bielsku-Białej – istotna w sprawie opinia Ortopedy,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ).

 1. Wniosek o rentę dla Poszkodowanego na zwiększone potrzeby oraz odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela.

Efekty

 1. Zdiagnozowanie przyczyny nie chodzenia – szansa na chodzenie.
 2. Podniesienie kwoty odszkodowania z 7 % do 73 % Uszczerbku . Poprzedni pełnomocnik wywalczył kwotę 9.000 PLN , my zwiększyliśmy kwotę o 10.000 po 30 dniach od podpisania z nami umowy .
 3. Kolejne uzupełnienie wniosku odwołania o dodatkowe opinie biegłych – efekt decyzja  95.000 PLN po 60 dniach od podpisania umowy
 4. Rehabilitacja na światowym poziomie.

Co planujemy ?

 1. Operację celem przywrócenia możliwości chodzenia
 2. Nowoczesną na światowym poziomie rehabilitacje
 3. Pozew Sądowy i walkę o kwotę od 400-600 tys zł z za ból , cierpienie, dostosowanie mieszkania  i renta
 4. Wypicie wspólnie lampki szampana   z  poszkodowanym , jeżeli operacja się uda a proces rehabilitacyjny będzie przebiegał tak jak planujemy poprzez markę VOX VERITAS rehabilitacja

Dziękujemy lekarzom i prawnikom za WIELKI SUKCES . Szczególne podziękowanie dla ośrodka AMED  Górnoślaskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji w Katowicach , gdzie zdiagnozowano Poszkodowanego.

Zespół VOX VERITAS