Menu Zamknij

Wypadki i ich następstwa

Wypadki drogowe w wielu krajach, w tym również z w Polsce są jedną z najczęstszych przyczyn prowadzących do uszczerbku na zdrowiu. Skutki wypadków dotykają różnych sfer
i obszarów życia poszkodowanych. Obok obrażeń fizycznych i konsekwencji zdrowotnych cierpi psychika, a funkcje społeczne są zaburzone.

Uszczerbki na zdrowiu najczęściej są spowodowane:

  • wypadkami samochodowymi: potrącenia i uszkodzenia ciała będąc pasażerem lub kierowcą,
  • upadkami z wysokości,
  • pracami w gospodarstwach rolnych (pochwycenie i wciągnięcie pracownika przez ruchome elementy, naderwania stawów lub mięśni, oderwanie kończyn, urazy mięśniowo-szkieletowe),
  • uprawianiem sportów (: skoki do wody, jazda na nartach, pływanie na desce surfingowej itp.).

Dla tych wszystkich poszkodowanych istotną role odgrywa możliwie wczesne wdrożenie intensywnej nowoczesnej rehabilitacji – dostosowanej do obecnego stanu zdrowia chorego.

Urazy kręgosłupa nie są tak częste, jak obrażenia kończyn czy głowy, jednak ich liczba systematycznie wzrasta. Jest to związane z rozwojem motoryzacji, jak również dużą mechanizacją przemysłu i rolnictwa.

 

Do najpoważniejszych fizycznych konsekwencji wypadków należą:

  • urazy głowy,
  • urazy kręgosłupa skutkujące przerwaniem rdzenia kręgowego,
  • powikłane złamania kości lub amputacje kończyn,
  • uszkodzenia klatki piersiowej i narządów wewnętrznych jamy brzusznej,
  • urazy wielonarządowe

 

Właściwie prowadzona, wczesna  oraz indywidualnie dobrana i ukierunkowana rehabilitacja w istotnym stopniu wpływa na poprawę zdrowia i jakość życia poszkodowanych.

Tym bardziej, że znacząca ilość pacjentów to  ludzie młodzi oraz osoby w okresie pełnej aktywności zawodowej.

Można zauważyć bardzo odczuwalny wzrost korzystania z prywatnych placówek rehabilitacyjnych. w tym bardzo zaawansowanych technicznie klinik rehabilitacyjnych  leczących w Polsce na światowym poziomie.

Jakość życia zależna jest od wielu czynników, do których można zaliczyć: sprawność funkcjonalną, aktywność zawodową i społeczną.  Dlatego tak istotnym jest dla poszkodowanego dojście do pełnej sprawności w jak najkrótszym czasie.