Menu Zamknij

NOWATORSKA METODA LECZENIA. Poszkodowany WSTAJE Z WÓZKA. Pomagamy Panu Ludwikowi.

POSZKODOWANY W WYPADKU WSTAJE Z WÓZKA  PO 2 LATACH OD WYPADKU.

„Pan Ludwik, pacjent po wypadku  komunikacyjnym, potrącony na pasach, ciągnięty przez samochód kilkadziesiąt metrów. Doznał licznych urazów głowy, szyi, miednicy, narządów wewnętrznych. Po licznych operacjach ratujących życie, został unieruchomiony na długi czas, czego konsekwencją były duże przykurcze stawów biodrowych, kolanowych, skokowych. Pan Ludwik od 2 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Największe  przykurcze miał w stawach kolanowych (90 stopni).

„Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED w konsultacji z  doradcą poszkodowanych VOX VERITAS Rehabilitacja podjęło się nowatorskiej rehabilitacji chcąc poprawić jakość życia Panu Ludwikowi. Naszym głównym celem jest uzyskanie pozycji stojącej  i poruszanie się bez wózka inwalidzkiego”, mówi Dyrektor Amed Krzysztof Krop.

ORTEZA  REGRESYJNA VIGO  POMAGA W UTRZYMANIU EFEKTÓW TERAPII

„Dla Pana Ludwika została stworzona specjalna orteza redresyjna na specjalne zamówienie w firmie VIGO z możliwością regulacji. Pacjent zakłada ją po zakończonej terapii indywidualnej, aby utrzymać efekty terapii.

W terapii indywidualnej stosujemy terapie powięziowe, techniki tkanek miękkich, mobilizacje stawów, techniki energizacji mięśni.

Zastosowane techniki mają na celu rozciągniecie przykurczonych mięśni i zwiększenie zakresu ruchomości w stawach”

URZĄDZENIE T—CARE KLUCZOWE W  TERAPII

„Podczas pracy manualnej wspomagamy się urządzeniem T-CARE. Jest to nowoczesna diatermia celowana, która stymuluje powstawanie energii wewnątrz tkanek, co powoduje wytwarzanie ciepła i sprzyja ich rozluźnianiu., aktywuje „procesy przeciwzapalne oraz procesy gojenia”, mówi Dyrektor  Amed Krzysztof Krop .

PODZIĘKOWANIE DLA VOX VERITAS REHABILITACJA

„Dziękuję doradcom po wypadku z firmy VOX VERITAS Rehabilitacja za wszelką heroiczną pomoc, doradztwo i zaangażowanie w to, abym chodził i umożliwienie mi leczenia na światowym poziomie w AMED Katowice.”

– Pan Ludwik

BIODEX I LUNA UZUPEŁNIAJĄ TERAPIE

„Terapię manualną uzupełniamy pracą na urządzeniach dających możliwości testowania i rehabilitacji w zakresie  układu mięśniowo-szkieletowego jak  dynamometr izokinetyczny BIODEX SYSTEM 4 PRO, LUNA- robot wykorzystujący reaktywną elektromiografię i feedback. Pacjent, po terapii manualnej, pracuje w uzyskanym zakresie ruchu na wyżej wymienionych urządzeniach w różnych trybach treningowych (biernie, czynnie, izokinetycznie, koncentrycznie, ekscentrycznie)”.

W AMED AŻ O 20 STOPNI ZWIĘKSZYŁ SIĘ ZAKRES RUCHOWOŚCI POSZKODOWANEGO.

„Na dzień dzisiejszy zwiększyliśmy zakres ruchomości stawów kolanowych aż o 20 stopni w ciągu miesiąca , co dobrze prognozuje na przyszłość. W związku z tym wskazana jest kontynuacja rehabilitacji i programowanie jej do stale zmieniającego się stanu układu stawowo-mięśniowego pacjenta.

Korzystamy również z pionizatora MOBILITY ASSIST BIODEX.  Kolejnym celem jest uzyskanie jeszcze większego zakresu wyprostu kolan poprzez zintensyfikowanie dotychczasowych działań oraz reedukacja chodu z wykorzystaniem robotów rehabilitacyjnych oraz egzoszkieletu.  Zastosowana nowatorska metoda leczenia daje zadowalający efekt a Pan Ludwik, mógł u nas zrobić samodzielnie pierwsze długo wyczekiwane kroki”, mówi Dyrektor AMED  Krzysztof Krop.

AMED W KWIETNIU URUCHAMIA NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ KLINIKĘ REHABILITACJI W POLSCE !

Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED uruchamia najnowocześniejszą klinikę rehabilitacyjną w Polsce. Jest ona dedykowana osobom poszkodowanym w wypadkach oraz po udarach. Metody i sprzęt rehabilitacyjny stanowiący wyposażenie tej placówki pozwoli na świadczenie usług jak w najlepszych tego typu ośrodkach na świecie. Trwają już zapisy na turnusy.

AMED OFERUJE NIEZALEŻNE OPINIE LEKARSKIE PO WYPADKACH. BADANIA W CELU UDOWODNIENIA KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA PROTEZ, ORTEZ ORAZ  NOWOCZESNYCH USŁUG REHABILITACYJNYCH.