Menu Zamknij

NOWA USTAWA DOTYCZĄCA USŁUG REHABILITACYJNYCH

BEZPŁATNA REHABILITACJA

Ustawa, która weszła w życiu  1 lipca br., dotyczy wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez względu na wiek.  Ustawa obejmuje, tak więc również poszkodowanych po wypadkach komunikacyjnych.

Główne założenia:

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących a placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA – wypadek komunikacyjny

Ustawa  wprowadziła cztery zmiany:

  • Zostały zniesione okresy użytkowania produktów medycznych (dotychczas reguluje je ustawa o refundacji leków).
  • Oznacza to nieograniczony dostęp do artykułów, które są potrzebne osobie niepełnosprawnej. Bez ograniczeń dostęp do pielucho -majtek, chodzi też o ortezy, cewniki, kule, materace i 130 innych wyrobów medycznych, które są w tej chwili limitowane. Limity zostały zniesione.
  • Osoby ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaopatrywać się w aptece bez kolejki.
  • Można korzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  • Zostały zniesiony limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.
  • Zniesiono ograniczenia w dostępie do usług rehabilitacyjnych, stworzenie nowego podejścia tak, aby osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie stały w kolejkach do rehabilitacji. Roczny limit godzin rehabilitacji – w tym domowej wynosi 80h z możliwością przedłużenia.