Menu Zamknij

NOWY KIERUNEK STUDIÓW – SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

NOWY KIERUNEK STUDIÓW „ZARZĄDZANIE REHABILITACJĄ”

Dlaczego taki projekt?

Polska stoi przed jednym z najważniejszych wyzwań , aby pomagać osobom, które w wyniku różnych zdarzeń losowych mogą stać się niepełnosprawne lub u których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające im, przynajmniej czasowo, dalszą aktywność zawodową/społeczną lub mają wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność, jest zapewnienie im – w odpowiednim czasie – holistyczne realna wsparcia niezbędnego dla utrzymania lub przywrócenia im tej zdolności.

 Kim będzie specjalista ds. zarządzania rehabilitacją?

„To profesjonalista, który nie tylko będzie potrafił sprawnie, skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji, ale zrozumie, dlaczego ten proces jest taki ważny, czemu służy i dlaczego warto go realizować.

VOX VERITAS Rehabilitacja w praktyce wykształciło wiele takich osób , które realnie każdego dnia zarządzają procesami rehabilitacyjnymi swoich klientów”, mówi: Dyrektor Krajowy VOX VERITAS REHABILITACJA Daniel Kocur.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej, a także tematyka odszkodowań. Manager ds. zarządzania rehabilitacją będzie musiał zawsze kierować się dobrem osoby rehabilitowanej i być osobą niezależną. Konieczne stało się opracowanie programu studiów, które przygotują absolwentów do pełnienia tej funkcji celem zarządzania rehabilitacją.

VOX VERITAS Rehabilitacja  zarządza procesami rehabilitacyjnymi. Wyprzedzili przyszłość – DORADZAJĄ PO WYPADKU

Specjaliści VOX VERITAS Rehabilitacja są wyposażeni w wiedzę i już od lat zarządzają czasem po wypadku i procesami rehabilitacyjnymi swoich klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Obsługują kompleksowo klientów.

  • USTALENIE RZECZYWISTEGO % USZCZERBKU
  • DORADZTWO PO WYPADKU
  • WYBÓR REHABILITACJI
  • NIEZALEŻNE OPINIE LEKARSKIE
  • BEZPŁATNA KONSULTACJA